Istnieje od: 04.01.2006        Zmiany w dniach 12.04.2007 do 18.06.2007

WOJEWÓDZTWO

POLICJA

SŁUŻBA CELNA

KONTROLA SKARBOWA

podlaskie

HPM

HCB

HSB

kujawsko-pomorskie

HPC

HCM

HSC

dolnośląskie

HPB

HCG

HSD

łódzkie

HPF

HCN

HSE

lubuskie

HPE

HCH

HSF

pomorskie

HPN

HCK

HSG

małopolskie

HPG

HCE

HSK

lubelskie

HPD

HCC

HSL

warmińsko-mazurskie

HPT

HCA

HSN 

opolskie

HPJ

HCP

HSO

wielkopolskie

HPU

HCO

HSP

podkarpackie

HPK

HCD

HSR

śląskie

HPP

HCF

HSS

świętokrzyskie

HPS

HCR

HST

mazowieckie

HPH

HCL

HSW

zachodniopomorskie

HPW

HCJ

HSZ

inne

HPA - Komenda Główna Policji

HPL - Szkoły Policji

HPZ - Komenda Stołeczna Policji

HWA,HWK - Straż Graniczna - cała Polska

HB* - BOR (do VI'03 wojska MSWiA)

HK* - ABW i AW (do V'02 UOP)

HMA – SKW i SWW (od 29.09.2006)

U* - wojska MON

        W razie chęci uzupełnienia informacji proszę pisać:

mail / tlen :      kasa06@o2.pl

gg :                 3277583

wortal PTR     dział ogłoszeń dla woj. świętokrzyskiego